Seit vielen Jahren währt nun schon die sachliche wissenschaftliche Diskussion zur Restaurierung des Denkmals für Marschall Radetzky auf dem Kleinseitner Ring. Die Dokumentation zur Gestaltung des Kleinseitner Rings, welche derzeit bearbeitet wird, berücksichtigt insbesondere die Rückkehr des Denkmals. Der Radetzky Verein wurde gegründet, damit wir an Diejenigen anknüpfen können, die sich bereits diesem Thema gewidmet hatten. Wir wollen die Debatte lebendig und kreativ gestalten.

Es freut uns, dass eine breite Öffentlichkeit ein so starkes Interesse an dieser Diskussion zeigt und uns offizielle Stellen, ebenso wie Privatpersonen darin unterstützen. Natürlich gibt es auch Gegner, welche eine Rückkehr dieses Denkmals in den öffentlichen Raum verhindern möchten. Mit diesen suchen wir fortlaufend das Gespräch und sind stets um eine sachliche Debatte bemüht. Ein Teil unserer Bemühungen ist die Persönlichkeit des Marschalls Radetzky von Radetz und seiner Zeit ohne die Perspektive des „tschechischen Mythos“ zu verstellen; d. h. in einem anderen Licht, als es bis vor Kurzem üblich war.

Auf unserer Website www.radecky.org finden Sie viele Informationen über den Marschall und sein Denkmal, aktuelle Informationen über Veranstaltungen, Diskussionen mit den Gegnern und auch mehrere Neuigkeiten. Wir freuen uns über Ihre Briefe und Kommentare an unsere E-Mail-Adresse info@radecky.org. (tschechisch) oder radetzky.prag@gmail.com (deutsch).

Sie können auch unsere Facebook-Seite besuchen.

Spolek Radecký Praha objednal u Atelieru Hájek (autoři vítězného návrhu úprav náměstí) studii na konkrétní umístění Radeckého pomníku na Malostranském náměstí. Na základně stanoviska odborné konference architektů, historiků a historiků umění ze dne 14. dubna 2021 bylo ve studii zpracováno nové umístění pomníku na ploše náměstí, před východní fasádou Profesního domu (dnes MFF UK).

Citujeme ze studie:

Původní vítězný soutěžní návrh počítal rovněž s obnovou pomníku maršála Radeckého a to v dolní části náměstí poblíž jeho původní polohy. Následně zpracovaná architektonická studie revitalizace náměstí s tímto prvkem dále pracovala a rovněž prověřovala další možná stanoviště. Z rozhodnutí investora stavby však byla obnova pomníku z dalších fází projektu vypuštěna. Během prací na samotné projektové dokumentaci byly zapracovávány připomínky a požadavky jednotlivých dotčených orgánů a projekt revitalizace doznal určitých změn, zejména co se týče celkového dopravního řešení. V projektu se však podařilo zachovat volnou plochu na rozšiřovaném tramvajovém ostrůvku, kam by mohl být v budoucnu umístěn obnovený pomník maršála Radeckého.

Původní pomník maršála Radeckého stával východně od Gremlingovského paláce čp. 5 téměř v ose průčelí domu čp. 37. Střed sousoší byl ve vzdálenosti asi 16 metrů od tohoto domu. Čtvercová základna pomníku byla mírně pootočena šikmo k ose Mostecké ulice. Ideálním případem obnovy pomníku by byla jeho opětovná instalace na původní místo. Malostranské náměstí se však v době vzniku pomníku nacházelo v trochu jiných půdorysných podmínkách, než jsou zde dnes. Původní tramvajová trať procházela blíže fasádě Gremlingovského paláce a místem, kde pomník stával, nyní vede stávající tramvajová trať. Proto není obnova pomníku v jeho původní poloze možná. Prostorová situace okolní zástavby je však téměř totožná. Od doby vzniku pomníku se změnilo pouze ústí Karmelitské ulice do náměstí.

Vítězný soutěžní návrh na revitalizaci Malostranského náměstí již s případnou obnovou pomníku počítal, neboť jej autoři považují za významnou součást tohoto městského prostranství. Následně zpracovaná projektová dokumentace revitalizace Malostranského náměstí s ohledem na technické podmínky zachovává současné vedení tramvajové trati. Obnovení pomníku na jeho původním stanovišti tedy již dnes není možné a umístění co nejblíže původnímu stanovišti sebou nese zásadní technické obtíže. (...)

Z výše uvedených důvodů je pro nové umístění pomníku vybrána poloha uprostřed plochy dolního Malostranského náměstí se sousoším orientovaným čelem k bývalé Malostranské radnici. Původně byla tato volná plocha v souladu se zadáním investora v projektové dokumentaci ponechána volná, aby se zde mohly konat nejrůznější kulturní akce. Během zkušebního provozu po zrušení parkoviště se však tato plocha ukázala pro pořádání akcí jako méně vhodná a to především z důvodu relativního hluku od přilehlé komunikace. Pro tyto účely je tak spíše počítáno s využitím plochy na horním náměstí. Sousoší by tak tvořilo vhodný akcent a výškovou dominantu této plochy podobně jako Mariánský sloup na horní části náměstí.

Kompletní studie ke stažení:
Studie umístění pomníku Radeckého na Malostranském náměstí v Praze (pdf, 3,4 MB)

Veranstaltungskalender

No events to display