Teze, že se Habsburkové snažili náš národ poněmčit, odporuje jazykově historickým faktům...

Na internetové televizi Stream.cz byl v rámci jazykovědného cyklu Uzlíky na jazyku odvysílán díl Jak to opravdu bylo s poněmčováním u nás?, ve kterém jazykovědec Karel Oliva vysvětluje historii soužití češtiny a němčiny v Zemích Koruny české a především vyvrací zažitý mýtus, že hlavními viníky poněmčování byl panovnický rod Habsburků:

Stream.cz: Jak to opravdu bylo s poněmčováním u nás?