V měsíčníku MY z Čech Moravy a Slezska vyšel obsáhlý několikastránkový článek o maršálovi Radeckém a jeho pomníku, jehož autorkou je Jarmila Štogrová, členka rady našeho spolku.

 My Radecky 1 1000My Radecky 2 1000My Radecky 3 1000My Radecky 4 1000