Vysokoškolský divadelní soubor Comica Economica uvede ve spolupráci s česko-rakouským výtvarníkem a spisovatelem Janem Brabencem zbrusu nové představení s názvem Radeckého pochod životem. Unikátní interpretace vojenské kariéry maršála Radeckého, nejslavnějšího vojevůdce narozeného v Čechách, a zdobená drobnými prvky fikce, si spíše než poučit diváka o historických souvislostech klade za cíl apelovat na silný lidský příběh a otevřít nadčasové téma válek. Slavnostní premiéra se uskuteční 10. listopadu 2019 v pražském divadle Semafor.

Divadlo Comica Economica je spolkem studentů pražských univerzit, především ČVUT, VŠE a Univerzity Karlovy, a to pod vedením vysokoškolského pedagoga a autora divadelních her, pana docenta Bohumíra Štědroně. Za svých téměř 10 let působení má spolek na svém kontě vystoupení na prknech divadla Semafor, Činoherního klubu, Divadla Husa na provázku nebo Slovenského domu. Orientuje se především na satirickou komedii a kombinaci činoherního a muzikálového žánru. V březnu 2019 pak soubor zahájil nastudování hry autora několika úspěšných inscenací s historickou tematikou, výtvarníka a spisovatele Jana Brabence.

Hra Radeckého pochod životem zachycuje významné mezníky vojenské kariéry nejslavnějšího vojevůdce narozeného v Čechách a sloužícího neuvěřitelných 72 let, Josefa Václava Radeckého. Tento muž měl mnoho důležitých a pro kariéru tak slavného vojevůdce nutných vlastností, ale také pár neméně důležitých lidských slabostí, mezi které patřila karetní vášeň, hazard a ženy. Právě tyto slabosti jsou ve hře akcentovány a vytvářejí zápletku a velkou otázku, zda se Radecký nechá pohřbít v císařské hrobce, anebo vlastně doslova prodá svoji tělesnou schránku bohatému židovskému dodavateli eráru, panu Gottfriedu Pargfriederovi, pro jeho horu hrdinů – Heldenberg.

Hlavní postavou ale není ve své době všemocný muž, maršál Radecký, nýbrž jeho osobní sluha Vencl, který ho provází životem, ale především svými glosami ukazuje poněkud neslavnou tvář doby – hrůzných dobyvatelských válek, národního osvobození Italů (Risorgimento), korupčních obchodů s vojenským erárem a zejména soukromníka Radeckého.
Po celou dobu doprovází maršála také komtesa von Ewigkeit-Smrt, která spolu s vojevůdci oslavuje vítězství, „kosí“ vojáky, je ke všemu svolná, a nakonec laskavě a s pochopením pro svého hrdinu odvádí Radeckého do věčnosti. Věhlasný vojevůdce, mj. přemožitel Napoleona, přesto zůstává nesmrtelným alespoň prostřednictvím díla hudebního skladatele Johanna Strausse st., který složil skladbu s názvem Radecký banket marsch.

V této divadelní hře, bazírující na historických fragmentech, je prezentována doba francouzských válek a řada tehdy významných osobností, jakou byl Napoleon, František II., ministr války Duka, car Alexandr I. nebo kníže Schwarzenberg.„Je pozoruhodné, jak studenti-členové souboru, kteří patrně o některých historických postavách dosud neměli žádnou vědomost, pochopili, oč mi jde, a své role prezentují s chutí,“ komentuje přípravy inscenace Jan Brabenec, autor divadelní hry a režisér představení.

Radeckého pochod životem je tedy hra o bezmocnosti mocných, o slabostech a zbabělosti hrdinů, o zbytečnosti válek, o tom, že většina takzvaných revolucí a osvobozeneckých hnutí ve skutečnosti znamenala využívání chudáků jenom a pouze pro vlastní prospěch, a to v jakékoli dějinné epoše, tedy i dnes. „Lze doufat, že životní peripetie maršála Radeckého, v podání těchto mladých umělců, napomohou divákům orientovat se v době, která svými přístupy, hrdinstvím, věrností, lumpárnami a slabostí je vlastně neuvěřitelně aktuální,“ dodává Brabenec.

Předpremiéra (od 16:00) a slavnostní premiéra představení (od 19:00) se odehrají na jevišti pražského divadla Semafor v neděli 10. listopadu 2019. Následovat budou reprízy v prostorách dalších pražských i mimopražských scén, ale také zájezd divadla v dubnu 2020 do Vídně, kde soubor zahraje Radeckého pochod životem pro české krajany.


Jan Brabenec
Radeckého pochod životem

Hru napsal a režíruje: Jan Brabenec
Hrají: členové studentského souboru Comica Economica
Soubor vede: doc. Bohumír Štědroň

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie kontaktujte:
Aneta Sekeráková
marketing divadla
Tel.: + 420 733 604 465
E-mail: anetasekerakova@gmail.com

nebo

Jan Brabenec
autor divadelní hry a režie
Tel.: +420 736 223 383
E-mail: atelierjan@seznam.cz

www.comicaeconomica.cz