Přijměte naše upřímné přání požehnaného Adventu, pokojných svátků narození našeho Pána Ježíše Krista a vše dobré a mír v nadcházejícím roce MMXX.

Spolek Radecký Praha

NR 2020