O našem setkání 13. listopadu na Malostranském náměstí informovala také metropolitní televize PRAHA TV:

Na Malostranském náměstí se konalo další shromáždění zorganizované Spolkem Radecký Praha. Ten se snaží o navrácení sochy maršála Radeckého.

 

O navrácení pomníku Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče na Malostranské náměstí se už roky snaží Spolek Radecký Praha. Ten za tím účelem pořádal další shromáždění podporovatelů této myšlenky.

"Radecký by neměl být zapomenut, protože je součástí českých dějin. Ta socha je nádherná, byla ve své době nejkrásnější sochou tohoto typu memoriální skulptury a je škoda, že je strčená v lapidáriu, kam nikdo nechodí," řekl Jan Bárta, předseda Spolku Radecký Praha.

Maršál Radecký byl významným vojevůdcem Rakousko – uherské monarchie. Proto byl jeho pomník v dobách zrodu První republiky trnem v oku revolučně naladěných vlastenců. Naštěstí ale nebyl stržen jako Mariánský sloup.

"Ten pomník nebyl zničen, ale byl nejprve zahalen do plachty a potom byl rozebrán, v květnu 1919 odvezen do lapidária, tam smontován a od té doby tam stojí," řekl Jan Bárta.

Městská část Praha 1 reinstalaci pomníku podporuje.

"Je potřeba se podívat do té historie a je potřeba to vzít tak, že to není pocta rakousko - uherskému mocnářství, ale že to je vlastně pocta českému hraběti, který má český původ a který byl významným vojevůdcem a bránil Země Koruny české před nájezdy cizích mocností," řekl Petr Hejma, starosta MČ Praha 1. (...)

Komletní text a záznam videa naleznete na webu PRAHA TV