Pro Spolek Radecký je povzbudivé, že v programu do komunálních voleb v Praze mají návrat pomníku Radeckého dvě koalice: Spolu a Sloužit, ne šikanovat.

Původní místo před kavárnou se ukázalo jako technicky problematické. Podle nové studie, kterou pro Spolek po konzultaci s historiky a architekty zpracoval Ateliér Hájek, může pomník stát před Profesním domem, dnes sídlem Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Spolek zve na setkání 21. 9. v 17 h tamtéž, představí výsledky deset let trvajících aktivit.

ČTK