Vážené dámy, vážení pánové, patroni, členové a podporovatelé Spolku Radecký Praha, blíží se termín našeho tradičního podzimního setkání. Scházívali jsme se v lapidáriu Národního muzea, vždy 13. listopadu, ve výroční den odhalení pomníku na Malostranském náměstí císařem a králem Františkem Josefem I. v roce 1858. Pak dvakrát znemožnila setkání epidemie, nyní je Lapidárium pro havarijní technický stav uzavřeno. V listopadu 2021 jsme proto mrzli a mokli na Malostranském náměstí.

Laskavostí pana generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra jsme získali pro naše letošní setkání prostory v budově Národního technického muzea na Letné. A tradiční termín se letos z provozních důvodů posunul o den.

Setkání se koná v pondělí 14. listopadu 2022 od 18,00 v kinosále hlavní budovy NTM na Letné.

Promluví pan PhDr. et Mgr. Pavel Horák,Ph.D., umělecká slévárna HVH spol. s r.o., který bude prezentovat své bohaté zkušenosti s odléváním bronzových skulptur.

Spolek Radecký představí modely pomníku, které byly nově vyrobeny ve dvou velikostech ve spolupráci s ČVUT pro prezentaci možné podoby obnoveného pomníku.

Těšíme se na setkání.