Zítra 5. ledna si připomínáme 165 výročí úmrtí maršála Josefa Václava, hraběte Radeckého z Radče. Zemřel po celoživotní službě pěti panovníkům ve věku 92 let v Miláně, byl slavnostně pohřben ve Vídni a poté uložen do hrobky na Heldenbergu v Klein Wetzdorfu u Vídně.

Hrabě Radecký byl jednou z pozoruhodných osobností Evropy první poloviny 19.století, velký vojevůdce pocházející z české historické šlechty.

Zdálo se, že se podaří jej z české historické paměti vymazat; v nové době jeho památku naštěstí připomněla vědecká konference historiků v roce 1992. A od roku 2012 jeho osobnost trvale připomíná Spolek Radecký Praha, jenž současně pracuje na přípravách obnovení maršálova pomníku na Malostranském náměstí.

Prosíme, vzpomeňte zítra spolu s námi maršála Radeckého. Ať odpočívá v pokoji.