Karel Schwarzenberg na stránkách Lidových novin odpovídá na článek Jiřího Paroubka věnovaný úsilí o obnovu Radeckého pomníku.

Jiří Paroubek publikoval v Lidových novinách opravdu zábavný článek (Kdo jsou čeští vojevůdci… LN 23. května). Zastává v něm názor, že čtyři sta let českých dějin, kdy jsme byli součástí habsburské monarchie, bylo v historii našeho národa něčím cizorodým a nepatřičným. To je opravdu zajímavý pohled. To jsme tedy byli po celou tu dobu hňupové.

Posuzovat naše dějiny jen pohledem převratu v roce 1918 znamená jejich naprosté nepochopení. Samozřejmě Jiří Paroubek používá fráze té doby, jako „stará a prohnilá monarchie“. Celkem vzato to ale byl spořádaný právní stát a neměli bychom zapomínat na to, že během 19. století v rámci právě tohoto státu nastal kromobyčejný vzestup českého národa. Musíme si uvědomit, že v 18. a po většinu 19. století se Češi samozřejmě cítili jako občané monarchie. O tom svědčí bohaté literární záznamy a také podílení se na politickém dění tohoto státu.

Přečtěte xi celý text zde: Ahistorik Paroubek. Schwarzenberg reaguje na komentář bývalého premiéra