O navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí se již řadu let vede seriozní odborná diskuse. V současnosti zpracovávaná dokumentace úprav Malostranského náměstí s návratem počítá. Spolek Radecký Praha jsme založili proto, abychom navázali na všechny, kdo se už tomuto tématu věnovali, a rádi bychom přispěli k udržení této debaty živé a tvůrčí. Máme podporu odborné i laické veřejnosti, ale také odpůrce, jež se snažíme získat pro návrat tohoto skvělého výtvarného díla do veřejného prostoru. Součástí našich snah je i představení osobnosti maršála Radeckého z Radče a jeho doby bez perspektivy „českého mýtu“ , tedy v jiném světle, než bylo donedávna obvyklé.

Více o našem spolku

Obnova pomníku Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče – soubor základních informací (PDF)

Na našich webových stránkách naleznete řadu rubrik, přinášejících informace o maršálovi a jeho pomníku, aktuální informace o akcích, diskusi s odpůrci a další zvěsti. Uvítáme Vaši korespondenci i názory na naší emailové adrese info@radecky.org.

Můžete navštívit také naši facebookovou stránku.

sbirka

Spolek Radecký Praha vyhlašuje veřejnou peněžní sbírku
pro obnovu pražského pomníku maršála Radeckého z Radče
Více informací

Pro platbu členských příspěvků a ostatní provozní platby laskavě použijte účet uvedený v rubrice O nás.