Spolek Radecký Praha a Město Sedlčany Vás zvou na slavnost odhalení pamětní desky Josefu Václavu hraběti Radeckému z Radče, rodáku z Třebnic u Sedlčan.
Slavnost se koná v sobotu dne 5. listopadu 2016 pod záštitou pana ing. Jiřího Buriana, senátora a starosty města Sedlčany. Pamětní deska na budově Městského muzea bude odhalena u příležitosti 250. výročí narození maršála Radeckého.

Program:
10,00 sraz u farního kostela sv. Martina
10,30 mše svatá, žehnání praporu Spolku Radecký Praha
11,30 odhalení desky maršálu Radeckému na budově Městského muzea
12,00 nástup historických vojenských jednotek na náměstí u Mariánského sloupu, dekorování pamětní medailí
Cca 12,30 ukončení slavnosti