Spolek Radecký Praha s podporou Tradičního c.k. pěšího pluku č. 28 – Pražské děti a Tradičního c.k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha si Vás dovoluje pozvat na slavnost k připomínce 250. výročí narození Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče a 158. výročí odhalení jeho pražského pom níku na Malostranském náměstí.

Slavnost se koná dne 13. listopadu (neděle) 2016 pod záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury České republiky.

Program:

 • 14,00 sraz na Staroměstském náměstí na rohu Pařížské třídy
 • 14,30 zahájení pochodu historických vojenských jednotek na
  Staroměstském nám. Doprovází dechová hudba Pralinka
 • 15,30 shromáždění na Malostranském nám. poblíž původního umístění
  pomníku FM Radeckého
 • 16,00 odjezd historickou tramvají (resp. linkou č. 12) na výstaviště do Lapidária
 • 17,00 nástup historických jednotek, dekorování pamětní medailí
 • 17,30 zahájení tradičního přátelského s etkání u pomníku Radeckého,
  sklenka vína
 • do 19,00 ukončení