Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi popřát Vám jménem Spolku Radecký Praha dobré zdraví, moudrost, rozvahu a vůbec všechno dobré v nadcházejícím roce 2016.

Jménem Spolku

Jan Bárta

 PF 2016