Dne 20.12.2015 zemřel náš vzácný příznivec,  pan hrabě Richard Mořic Belcredi. Poslední léta prožil na rodovém sídle v Brodku u Prostějova, navráceném po roce 1989. Svůj aktivní život zasvětil politice, zejména obětavé práci proti komunismu. Sloužil své vlasti i jako diplomat. Kdykoliv jsme se  sešli, vždy vyjadřoval pochopení a podporu v našem úsilí o rehabilitaci osobnosti maršála Radeckého i obnovy jeho pražského pomníku. Pamatujme na pana hraběte ve svých modlitbách. R.I.P