Vážení návštěvníci našich stránek, dovolte, abych se pokusil shrnout nejnovější debatu nejen o Pomníku, ale podobně i o Mariánském sloupu. V této rubrice DISKUSE naleznete řadu příspěvků, věcně argumentujících ve prospěch obnovy obou artefaktů, také ty texty odpůrců, ke kterým se nám podařilo se dostat. Pokud naleznete čas a zájem, posuďte prosím stav polemiky sami.

S radostí konstatuji, že takové debaty jsou naplněním našeho záměru, když jsme před časem zakládali naše občanské sdružení: vytvořit platformu pro diskuse, vést věcnou debatu a tím sbližovat stanoviska. Dosud totiž byl zájem o obnovu pomníku Radeckého jaksi kampaňovitý, a po krátkém čase ustával. Pokoušíme se nyní tyto debaty udržovat trvale živé s nadějí na postupnou změnu pohledů občanů na naši národní a státní minulost. Doufáme, že se připojí všichni, kdo se v minulosti tímto tématem zabývali a pomohou nám radou i skutkem. Naším záměrem není rozdělovat či polarizovat, provokovat vášnivé a nesmiřitelné spory. Naopak, budeme se snažit předkládat oponentům historické, společenské i umělecké souvislosti k zamyšlení a pochopení. Chápeme to jako splátku dluhu Ćechů této nejvýznamnější postavě 19. století, pocházející z české šlechty, z českého prostředí.

Otiskujeme otevřený dopis Ćeského svazu bojovníků za svobodu z listopadu 2011 proti obnově pomníku maršála Radeckého, i text společnosti Veritas  proti obnově Mariánského sloupu (snad z roku 2003). Obě společnosti propojuje osoba pana Zacpala, s nímž jsem měl tu čest diskutovat někdy před týdnem dokonce před kamerami. Rád si jakoukoliv veřejnou debatu či písemnou polemiku zopakuji, doufaje při tom v pomoc našich velmi vzdělaných a kolegiálních příznivců.  Rovněž, pokud nalezneme další protestující texty, nebo nám budou zaslány, neprodleně je uveřejníme, a to z důvodů objektivního informování. Texty nijak redakčně ani graficky neupravujeme.

Dále publikujeme se souhlasem autorů úvahy a zprávy těch, kteří naopak snášejí argumenty pro obnovu obou artefaktů v jejich původních lokalitách. Posouzení a vážení argumentů ponecháváme na laskavém čtenáři.

Co nás překvapuje, jsou zatím dva základní argumentační okruhy odpůrců. Dovedeme pochopit protest části naší společnosti, která bez velkého přemýšlení již několikátou generaci hodnotí naše novodobé dějiny jako zápas Čechů s Němci, lidu s utlačovateli, opakuje ono čapkovské (on to ovšem mínil ve Válce s mloky ironicky) „třista let jsme trpěli“, marxisticky chápe historii jako zákonitý a dokonce predikovatelný společenský vývoj. Nedovedeme však pochopit, že občané této naší ohrožené západní civilizace vášnivě debatují o tom, že Radecký byl katolík, a my dědicové Husa i husitů tedy katolickou víru máme odsoudit – domníváme se, že podstatné je být (ekumenickými) křesťany. Oba pohledy jste jistě nalezli při četbě a učinili si srovnání s texty našich příznivců.

Pokud byste se chtěli naší diskuse zúčastnit, zašlete prosím své příspěvky na info@radecky.org, pokud nebudou obsahovat urážky či vulgarismy, rádi je otiskneme.

Jan Bárta