Blíží se výročí odhalení pomníku Radeckého dne 13. listopadu 1858. Náhodnou shodou začala polemika o možnosti navrácení pomníku na Malostranské náměstí – týdeník Echo přinesl objektivní text o Radeckém z pera Petra Holuba, stručně zmiňující klady i negativa maršálova působení nejen v severní Itálii a vyznívající nadějně pro náš úmysl obnovy pomníku: Maršál Radecký. Muž, který tančil s Napoleonem

V dalším čísle týdeníku Echo na páně Holubův text kriticky reaguje dr. Zacpal ze společnosti VERITAS. Domníváme se, že přináší jen argumenty, slýchané již tolikrát, argumenty jen stále opakující  dogma o české porobě v RTakouiském císařství a o 4000 zabitých Italech prezentovaných jakoby je osobně pobil hrabě Radecký ), resp.  v dikci pana Zacpala  „fedmarschal Radetzky von Radetz“. Ostatně posuďme sami:

Zacpal Echo24 2019 08 3 Zacpal Echo24 2019 08 3 Zacpal Echo24 2019 08 3