Vážená paní poslankyně,

posíláme Vám znění „Petice proti výstavbě pomníku rakouského maršála Radetzky von Radetz“, jejíž originál s 260 podpisy podal dne 30.5. 2011 na Úřad Městské části Praha 1 (Vodičkova 18, 11568 Praha 1) a dne 31.5. 2011 na Magistrát hlavního města Prahy Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 9.

Vaše názory a reakce můžete zaslat na adresu:
Obvodní výbor ČSBS, Jablonecká 723/4, 190 00, Praha 9.
Můžete též volat na telefonní číslo 736 773 231, odepsat i na e-mailovou adresu zacpal@email.cz.

Zdraví Vás OV ČSBS Praha 9

Petice proti výstavbě pomníku rakouského maršála Radetzky von Radetz

 

Po roce 1989 jistí lidé a zájmová sdružení při „nápravě křivd minulosti“ bez širší veřejné diskuse obnovují pomníky a tradice odstraněné ne totalitními režimy, ale již na počátku první republiky. Již obnovili sochy císaře Franze I, Albrechta von Waldstein v Praze a bezpočet dalších mimo Prahu. Byla odstraněna socha husity Jana Želivského a stálá výstava o době před rokem 1620 ve Hvězdě. V rozporu s odkazem první republiky se tradice české státnosti nahrazují památníky a tradicemi spjatými s cizí porobou a nevolnictvím: Habsburky a jejich potentáty, od nichž se naši předkové pracně a za cenu velikých obětí osvobodili. Jako kdybychom za částečné politické uvolnění a rozkvět zejména po roce 1860 nevděčili ponejvíce slabosti Rakouska, které války, k účasti na nichž nutilo příslušníky podmaněných národů, svou neschopností většinou prohrávalo a k dílčím vstřícným krokům vůči nim bylo donuceno. Jeho nadvláda se prosadila po roce 1620 jen díky popravám vůdčích politických a kulturních osobností dříve suverénního českého státu, likvidace téměř všech jeho svobod, svébytného právního řádu, znicotnění zemských sněmů, konfiskace tří čtvrtin pozemkového majetku původním vlastníkům, válkám, zpustošení země, hladomorům a dragonádám, zahrnujícím i cílené vyhlazování všech těch, kteří se nechtěli odříci dřívější většinové evangelické víry. Zkrátka – a slovy známého historika Petra Hory – Hořejše: Co se dostavilo po Bílé Hoře, vzalo na sebe sice náboženský, tedy ideologický háv, ve skutečnosti však šlo o sociální a duchovní genocidu, která postihla všechny složky národa.

Kromě pokusů o obnovu tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí,  již dle nápisu a výtvarného zpracování účelového triumfálního pomníku nadvlády rakouských Habsburků, má být na Malostranském náměstí namísto prvorepublikové sochy přítele českého národa, francouzského historika Ernsta Denise, postaven pomník maršálu jménem Josef Wenzel Radetzky von Radetz. * Rakouského okupanta, bojujícího proti Italům, kteří si chtěli žít vedle krajanů po svém. Za cenu asi čtyř tisíců zmařených životů prodloužil panství Habsburků a Vídně v části Itálie o necelou generaci. Jeho socha byla odstraněna již v roce 1919, také kvůli protestům Italského velvyslanectví, které se nachází jen asi o jeden blok výš. Proč se dnes má na tomto exponovaném místě kvůli rakouskému katanu dokonce prý překládat i tramvajová trať? Proč tam raději nevypěstujeme trávník? A proč se vůbec mají vynakládat peníze a práce na konflikty vzbuzující pomníky, když v podfinancované Národní knihovně musí čtenář čekat na vydání knihy 2 hodiny až několik dní?

Upozorňujeme, že obnovování pomníků cizím utlačovatelům v době, kdy se na pocty vlastním hrdinům, kteří nezištně bránili tuto zem a její lidi, prostředků nedostává, obnáší před světem větší hanbu než vojenská porážka! Pomníky diktátorů či okupantů (Franka, Mussoliniho aj.) se i v samotném Španělsku, Itálii ap. soustavně odstraňují bez ohledu na jejich krásu a na to, jaký dílčí rozkvět ony osoby umožnily. V Korejské republice bourají památky japonské okupace i dnes. Obnovování cizích památníků vlastní poroby nemá smysl nejen z hlediska vlasteneckého, ale ani z obecně humanistického hlediska. Směřuje k likvidaci tradic suverénního Československa, první republiky a k návratu před rok 1918. K oslabení loajality mnoha občanů ČR i ideálů svobody a demokracie, na nichž stojí nejen česká společnost, ale moderní společnost obecně.

* Lidové noviny, 18.4.2008, Český rozhlas 15.5.2008 aj.