Dne 30. září se u památníku Heldenberg v Dolnních Rakousích koná slavnost u příležitosti 250. výročí narození maršála Radeckého, pořádaná rakouským Radetzky-Orden. Záštitu nad akcí převzali rakouský ministr obrany Peter Doskozil, zemský vojenský velitel Martin Jawurek a starosta obce Heldenberg Peter Steinbach.

Náš spolek, který je mezi partnery pořadatelů, se podílí vysláním své delegace. K účasti je ale zvána i široká veřejnost.

Podrobný program slavnosti najdete zde, na stránkách památníku Heldenberg.