Spolek Radecký Praha Vás srdečně zve na slavnostní uvedení Jubilejního sborníku k 250. výročí narození maršála hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku ve středu 26. října od 18 hodin v knihkupectví Juditina věž (Mostecká 1, Praha-Malá Strana), které je nejblíže místu, kde stával Radeckého pomník.

Sborník obsahuje příspěvky předních historiků a znalců života a působení hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče. První část se věnuje významu osobnosti maršála Radeckého v historii Rakousko-Uherska a v evropském kontextu, druhá část objasňuje vznik a osudy pomníku v Praze na Malostranském náměstí. Texty jsou vynikajícími sondami do obou problematik, východiskem pro další studium a živým čtenářským zážitkem. Publikace je zásadním příspěvkem ke snaze navrátit pomník na Malostranské náměstí, vzbudit zájem širší veřejnosti a odbornou diskusi.

Autorský kolektiv: Emanuel Bechinie-Lažan, Jiří Rak, Jiří Koťátko, Milan Buben, Giorgio Ferrari, Božidar Jezernik, Zdeněk Hojda, Adam Hnojil, Dana Stehlíková, Kateřina Bečková, Karel Pavelka, Jiří Řezníček, Jan Bárta; Jarmila Štogrová (ed.). Sborník vychází v nakladatelství BONDY za laskavé podpory MK ČR.

Pozvánka na slavnostní uvedení

Anotace a obsah sborníku