V Olomouci ve Vlastivědném muzeu Olomouc se od 25. listopadu 2016 do 19. února 2017 koná zajímavá výstava o císaři Františku Josefovi I. uspořádaná ke 100. výročí jeho smrti.

plakát, doprovodné akce

Více informací: Vlastivědné muzeum Olomouc