Dne 9. 4. 2017 uspořádal Spolek Radecký Praha pro své členy a příznivce komentovanou prohlídku rodiště maršála Radeckého.

K prohlídce zámku nás laskavě pozvala naše členka paní Eva Šemberová, nedávno ještě majitelka zámku. Za umožnění prohlídky pak děkujeme zástupkyni dnešní prodej zprostředkující firmy. Dostalo se nám dokonce i pohoštění tradičním smaženým řízkem! Jak zjistíte z fotografií pánů Martínka a Žalského, prohlídka zámku i přilehlého anglického (původně, dnes neudržovaného) parku byla velmi sugestivní. Ve vstupní chodbě jsme se fotografovali u litinové desky s českým nápisem připomínajícím narození maršálovo dne 2.11.1766; po zrcadlově stejné, jen v němčině, zde zbylo jen prázdné místo. V prvním patře jsme viděli zbytky nástropních dekorativních maleb – kromě části přízemí s klenbami, pravděpodobně ještě renesančními. Takové jsou i nad schodištěm. Celý zámek byl přestavěn někdy na konci 19.století do dnešní novorenesanční podoby.

S lítostí konstatujeme, že zámek není na seznamu kulturních památek – akademickým hodnotitelům není svojí architekturou dostatečně cenný, což lze uznat. Podmínkou pro zapsání do seznamu památek je ale v mnoha případech i jen památka na vynikající osobnost. Tou polní maršála hrabě Radecký z Radče až do nedávna pro historiky zjevně nebyl. Možná zde leží před Spolkem Radecký nový úkol – iniciovat zapsání Třebnického zámku mezi kulturní památky.
 
Odkaz: celá fotogalerie