Vážení členové a příznivci Spolku Radecký, děkujeme všem Vám, kteří jste se v sobotu 29.4. zúčastnili letošní Audience u císaře Karla v Brandýse nad Labem. Naší zástupci  pochodovali pod naším spolkovým praporem v závěru nástupu vojenských jednotek a byli jsme moderujícím dr. Milanem Novákem velmi krásně vítáni. Přečtěte si laskavě jeho následující text, zejména plán programu pro rok 2018 a již teď si ve svých plánech poznamenejte datum 28.4.2018, kdy se doufám v Brandýse sejdeme opravdu v hojném počtu. Jak zjistíte, bude tématem i rok 1848, jehož připomenutí se nemůže obejít bez FM Radeckého ! Nabídnu panu dr. Novákovi naši pomoc a budu doufat, že se v přípravě Audience 2018 uplatníme.
Odkazy: fotogalerie, video, web Audience.

FACTA NON VERBA

Jan E. Bárta

Níže dopis od hlavního organizátora Audience, Dr. Milana Nováka.

Audience 2017 - poděkování Milana Nováka

Audience u císaře Karla I. 2017, díky…

Vážení přátelé společných tradic střední Evropy a příznivci vojenské historie,

přijměte prosím poděkování za Vaši účast na patnáctém ročníku Audience u císaře Karla I., ať již jste k jejímu zdaru přispěli jako účinkující, organizátoři nebo diváci. Věřím, že jsme si v nemalém počtu důstojně připomněli významná výročí českého krále blahoslaveného Karla I. i královny Marie Terezie, jejíž nezapomenutelné památce se naše veřejnost též bude pohříchu málo věnovat.

Rád bych poděkoval jmenovitě všem - institucím, městu, správě zámku, klubům, jednotkám, souborům a sborům, sólistům a důstojníkům a vojákům, kteří neváhali vážit někdy i dalekou cestu, aby svým uměním vzdali hold tradici. Vždyť v programu Audience 2017 jsme měli možnost pozdravit české, moravské i rakouské vojensko-historické jednotky všech období od středověku po Velkou válku, koně a jezdce z Národního hřebčína Kladruby n. L. a stáje Equus Kinsky z Chlumce n. C., a náš potlesk patřil rytířským turnajům stejně jako slávě českých dělostřelců v císařském kabátě. Ve Staré Boleslavi u chrámu Nanebevzetí Panny Marie jsme položili věnec u pomníku padlých bitvy 1757, slavili Mši svatou při relikvii bl. krále Karla před Palladiem země české a ve slavnostním koncertu vedle Mozartovy Korunovační mše vyslechli krásné a dojemné písně ze zpěvníku Marie Terezie. Po celý den nám nakonec přálo zázračně dobré počasí a tak si i štáb ČT odvezl pěkné obrázky pro dokumentární pořad o tom, jak v našem národě stále žijí tradice českého království a středoevropské monarchie.

Široký duchovní a kulturní rozměr Audience k nám znovu přivedl významné hosty ze zahraničí, ze Slovenska, Rakouska i Německa. Jménem jich všech si vám dovoluji předat poděkování představitelů Domu Rakouského v čele s Její císařskou a královskou Výsostí arcivévodkyní Gabrielou Habsbursko-Lotrinskou, vnučkou blahoslaveného krále Karla I. -chválu za vaše umění a díky vám všem za nadšení a radost, kterou s námi mohli v Brandýse sdílet.

Tak se již dnes snad můžeme těšit na Audienci 2018 - prosím, rezervujte si termín 28. dubna 2018, kdy se, dá-li Bůh, bude na zámku v Brandýse nad Labem konat její 16. ročník, věnovaný výročím let 1618-1648 a 1638, kdy se pod záštitou císaře domů navracelo Palladium země české, roku 1848 i 1908, kdy do Brandýsa přišel „náš“ arcivévoda, blahoslavený císař a král Karel I.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 30. dubna 2017,


Dr. Milan Novák
komandér papežského rytířského Řádu sv. Řehoře Velikého,
představený Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR
osobní pobočník JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského