Spolek Radecký Praha, 28. pěší pluk Praha a 8. zeměbranecký pěší pluk Praha si Vás dovolují pozvat na tradiční setkání u pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče v lapidáriu Národního musea v Praze na  Výstavišti v Holešovicích.

Letošní setkání začne tradičně v 17 hodin v pondělí 13. listopadu, ve výroční den odhalení maršálova pomníku na Malostranském náměstí v roce 1858 za účasti Jeho Císařského a Královského Veličenstva Františka Josefa I. s chotí.

Předseda spolku ing. arch. Jan E. Bárta bude informovat o aktuálním vývoji záměru obnovy pomníku a krátce i o staroměstském Mariánském sloupu. Poté vystoupí PhDr. Milan Novák, představitel zemské pobočky Modlitební ligy blahoslaveného Karla a osobní pobočník JCKV Karla, arcivévody Rakouského. Následuje společenské setkání při skleničce dobrého vína.

Ukončení setkání je plánováno na 19,00 hod.

lapidarium 2017 pozvanka