Na pozvání představeného Modlitební ligy bl. Karla za mír mezi národy pro České země, PhDr. Milana Nováka O.S.G.M. se členové spolku Radecký Praha zúčastnili mše sv. věnované památce císaře a krále bl. Karla, konané v den jeho liturgického svátku, v sobotu 21. října 2017 (shodou okolností též v den zakončení parlamentních voleb) v 9.00 hodin v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Mši sv. celebroval generální sekretář České biskupské konference Mons. Stanislav Přibyl CSsR.

Členové spolku Radecký následně v kapli blahoslaveného Karla (která je provizorně, po dobu rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie, umístěna v závěru levé lodi baziliky sv. Václava, za oltářem sv. Kateřiny) umístili symbolickou trnovou korunu s prosbou „Blahoslavený Karle, oroduj za nás“.