Náš spolek se připojil k blahopřání a poděkování kardinálu Dominiku Dukovi, které zorganizoval režisér Jiří Strach
(viz: https://rcmonitor.cz/podekovani)

1111. Jan E. Bárta, Spolek Radecký Praha, Praha 5
Vážený otče kardinále, děkuji Vám jménem našeho Spolku, nad nímž jste laskavě převzal již před léty záštitu. Velmi si vážíme Vašich postojů, kterými plníte svoji roli nejen hlavy naší církve, ale vždy přiměřeně i důstojného účastníka zápasu s politiky o budoucnost. Chápeme to a obdivujeme Vás. Modlíme se za vás.