Vážení členové a příznivci maršála Radeckého a jeho pomníku, v pátek 25. května se naše delegace ve složení Bárta, Míka, Ryšavý a Zápotocký zúčastnila na Heldenbergu slavnosti 160. výročí úmrtí polního maršála hraběte Radeckého z Radče. Současně tam náš předseda vystupoval jako zástupce Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsburssko – Lotrinského.

Od velmistra Řádu Radeckého (Radetzky Orden) jsme obdrželi poděkování za účast. (Jen vysvětlení k textu: Celou dobu jsme stáli na nástupu vojenských jednotek, řádů i civilních hostí v neuvěřitelném lijáku, samozřejmě nějaké deštníky nepřipadaly v úvahu)

Vážený pane architekte Bárto,
milý příteli Jene !

Jménem svým i jménem Řádu Radecký bych Ti velmi rád srdečně poděkoval za účast na slavnostním aktu "160. výročí úmrtí polního maršála Radeckého" dne 25. května spolu s delegací "Spolku Radecký Praha" na Heldenbergu. Byl jsem velmi potěšen, neboť počasí bylo velmi špatné a silný déšť odradil od příjezdu mnoho přihlášených skupin i jednotlivců. Předpokládalo se, že přijede asi o 100 (!) lidí více ! 

Včas Ti nechám zaslat pozvánku na velký svátek našeho "Řádu Radecký", dne 8. prosince 2018 v Sankt Pöltenu v Patrociniu, a doufám, že možná budeš moci opět přijet s některými členy Tvého spolku.

S opětovným poděkováním zůstávám se srdečnými pozdravy

vždy Tvůj velmi oddaný

Komm.Rat Dkfm. Harry Tomek

Velmistr Řádu Radecký

IMG 8738 IMG 8757 IMG 8763 IMG 8803 IMG 8983