Setkání se zúčastnilo přibližně 200 našich milých členů a příznivců, členů klubů vojenské historie a letos poprvé i rytířů Řádu sv. Jiří, Evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského. Setkání se konalo s přátelskou morální podporou Řádu, Národního muzea a historického 28. pěšího regimentu Praha.

lapidarium 2018 clenove radu sv Jiri
Členové Řádu sv. Jiří

Vstupní intrádu, pochod Radeckého a Císařskou hymnu zahráli členové Pražského žesťového souboru, s nenapodobitelným efektem živé hudby.

Setkání stručně zahájil předseda Jan E. Bárta, seznámil přítomné s událostmi od loňského setkání, poděkoval všem za podporu a spolupráci a zdůraznil, že Spolek Radecký vyhlásil v létě časově neomezenou sbírku na spolufinancování obnovy pomníku. Požádal přítomné o přispění a také o podporu při hledání větších sponzorů. Pokud chceme svůj záměr obnovy uskutečnit, bude třeba opravdu nemálo peněz. Najde-li se hlavní sponzor, zapíše se do dějin obnovy pravdivě vykládaných dějin i navracení skvělých uměleckých děl do veřejného prostoru.

Pozdrav z Vídně přinesl vicekomtur komendy Dolní Rakousy. Na tuto komendu jsou čeští rytíři zatím navázáni jako její delegace.

Následovala promluva PhDr. Milana Nováka, osobního adjutanta JCKV Karla a vedoucího české delegace Řádu sv. Jiří. Dr. Novák seznámil přítomné s Řádem a jeho zaměřením a s plány na jeho působení po ustavení české komendy v příštím roce.

Hlavním bodem programu bylo vystoupení Mgr et Mgr Petra Nohela PhD, jenž promítl a popsal výsledky svého genealogické bádání o rodu Radeckých z Radče, jejich návaznosti na řadu dalších starých šlechtických rodů a o jejich původu, jejž lze dohledat až k Přemyslovcům.

lapidarium 2018 petr Nohel 

Setkání bylo, dle vyjádření účastníků, na dobré úrovni a všichni přislíbili účast na příštím ročníku. Ten se bude konat tradičně opět 13.listopadu ( v roce 2019 je to středa) , ve výroční den odhalení pomníku dne 13.listopadu 1858.

Ing. arch. Jan E. Bárta, předseda Spolku Radecký Praha

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a15680097

Videozáznam: https://youtu.be/MPNKhV8Q1HQ