Dne 5. ledna 1858, tedy před 162 léty, zemřel v královském paláci v Miláně nejvýznamnější středoevropský vojevůdce poloviny 19. století,

Josef Václav hrabě Radecký z Radče

Od roku 1784 věrně sloužil  dlouhých 72 let pěti Habsburským císařům při obraně vlasti proti Turkům, císaři Francouzů Napoleonovi a proti Prusku.
S úctou vzpomínáme a usilujeme o obnovení jeho pražského pomníku.

Spolek Radecký Praha