Ve čtvrtek 23.ledna 2020  opět jednalo zastupitelstvo Prahy o revokaci vlastního usnesení, jímž zrušilo svá předchozí kladná usnesení. Tentokrát  převahou jednoho hlasu rozhodli, že rozhodnutí jejich předchůdců na Magistrátu ruší a ukládají svým odborům a přímo řízeným organizacím, aby vydaly kladná stanoviska. A to se pražský primátor opravdu poctivě snažil zabránit vůbec projednávání a pak i hlasování.  

Už vás nebudu napínat – ano, píši o obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Byli jsme u toho, a byl to velký okamžik.

Překážky obnově sloupu tedy zatím padly (co si vymyslí odpůrci dál, to uvidíme).

Pro nás z toho vyplývá, že už můžeme ukončit náš dobrovolně dodržovaný „půst“ – nekomplikovat politické okolnosti našim pomníkem (odpůrci Radeckého jsou částečně titíž jako u sloupu). Ten půst jsme zahájili po našich velkolepých oslavách narozenin maršála Radeckého v roce 2016; nyní je tedy čas, dát o sobě opět vědět. Budeme informovat.

Jan E. Bárta