Audience u císaře Karla I., které se Spolek Radecký tradičně účastní, je bohužel v tomto roce vzhledem s současné situaci zrušena. Níže přinášíme text hlavního pořadatele a mimo jiné i patrona našeho spolku, Milana Nováka:

Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného císaře Karla a příznivci tradic naší střední Evropy,

s lítostí musíme oznámit, že Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi se dne 2. května 2020 nekoná.

Poprvé za 18 let je tradiční Audience u císaře Karla I. znemožněna stavem nouze v ČR a v Evropě. Doufáme a věříme, že se situace v dohledné době zlepší, není však pravděpodobné, že bychom se na bývalém zámku císaře Karla I. v Brandýse nad Labem mohli sejít se všemi přáteli a příznivci také z Rakouska, Německa, Maďarska a dalších sousedních zemí, jak jsme každoročně zvyklí. Zůstaňme proto spojeni v duchu a v modlitbách a přejme si, abychom se všichni ve zdraví znovu setkali při Audienci u císaře Karla I. v roce 2021.

Události těchto dnů odhalují slabost lidí tváří v tvář silám přírody. Jsou výzvou k pokoře a dokazují, že virtuální svět není budoucností lidí a že se potřebujeme setkávat. Silněji než kdy předtím vnímáme, že blahoslavený císař Karel I., ve svém rozhodném křesťanství odpovědný politik i otec rodiny, je navýsost aktuálním světcem pro naši dobu. S radostí sdělujeme, že v ČR letos přibývají tři jeho relikvie - v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, v kostele kláštera trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech a ve farním kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem – jakkoli se slavnosti jejich instalace v těchto dnech také konat nemohou. V obnoveném poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi bude relikvie bl. Karla nově instalována na hlavním oltáři: slavná mše sv. se tu namísto Audience uskuteční při příležitosti liturgického svátku bl. Karla I. 21. října 2020.

Prosíme všechny, kdo přípravám letošní Audience u císaře Karla I. věnovali své úsilí a čas, aby přijali velký dík. Prosíme přátele Audience u císaře Karla I., aby jí zachovali svou přízeň a doufáme v příští setkání.

Milan Novák, zemská Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy, ČR

jménem pořadatelů