V rámci cyklu rozhlasových pořadů Jak to bylo doopravdy vyšel zajímavý díl věnovaný životu maršála Radeckého. Jeho hostem byl náš vážený patron, historik Jiří Rak.

„Maršál Radecký měl vše, co potřeboval. Talent a štěstí, které je také zapotřebí, a boji se nikdy nevyhýbal,“ říká historik Jiří Rak. A přitom stačilo tak málo a vojákem by vůbec nebyl. Byl to drobný útlý chlapec, který se údajně k vojákům nehodil právě „zdravotním pohledem“, ale protože Josefa Václava Radeckého provázela jistá zarputilost už od dětství, nejenže se stal vojákem, ale také vojevůdcem, který získával obdiv a respekt a nesmazatelně se zapsal do historie.

(...) A zastavme se u toho, zda patřil k českým zemím, protože se často zdá, jako by nebyl „náš“. Ale stačí si pročíst archivní dokumenty a jedním z ilustrujících důkazů je dopis maršála Radeckého z roku 1849, který byl adresován obyvatelům Berounského kraje. Právě od nich totiž obdržel čestné občanství a v poděkování mimo jiné napsal:

„Památka, věnovaná mi rodinami z dědinek milých z krásné vlasti české, z dědinek, v nichž jsem útlé mládí své strávil, z míst, kde i kosti mých drahých rodičů práchniví. Ku kostem po otcích svých složil bych rád i své po těchto nesnázích dlouhého a často strastiplného živobytí, v lůno milené vlasti mé české.“ Dopis napsal sám a česky.

Pořad si můžete poslechnout zde: Patřil maršál Radecký k velikánům české historie?