Nedávné usnesení rady městské části Praha 1 (souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí) vzbudilo zaslouženou pozornost. Níže přinášíme přehled ohlasů z tisku.


Radecký hlásí opět svůj příchod

23.07.2020      Mladá fronta DNES ~ Strana 15 ~ Jan Bohata ~ Rubrika: Praha ~ Vytištěno: 125 467 ~ Prodáno: 102 677 ~ Země: Česko

Návrat sochy legendárního
maršála Radeckého se o krok přiblížil. Podporu nalezl na radnici Prahy 1.

MALÁ STRANA Tisíce Pražanů v čele s purkmistrem Václavem Vaňkou si před 162 roky nenechalo ujít velkolepou podívanou. Za účasti vlasteneckých i veteránských spolků císař František Josef I. se svou půvabnou chotí Alžbětou odhalil pomník vojevůdce maršála Radeckého, českého vítěze nad císařem Napoleonem.
Umělecky cenné dílo nepřežilo obrazoborecké bouře po vzniku Československa v roce 1918. Rada Prahy 1 však nyní dala souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí.
Radeckého památník stával v místech nynější tramvajové zastávky na Malostranském náměstí. Po odstranění dílo nalezlo útočiště v lapidáriu Národního muzea. „Je to zcela logický krok. Kdy se o věci bavit, když ne teď, před plánovanou revitalizací Malostranského náměstí. Radecký představuje význačnou osobnost,“ vysvětlil radní „jedničky“ Richard Bureš (ODS ), jeden z iniciátorů zmíněného návrhu.
Zbývá však vyřešit řadu otázek, než by k návratu stratégovy sochy došlo. „K celkové obnově Malostranského náměstí je vypracována studie, ale ta opětovné umístění pomníku Radeckého neřeší,“ uvedl k tomu Vít Hofman, mluvčí magistrátu. To však nemusí představovat neřešitelné úskalí. „Technicky návrat sochy není problém, ale nelze ji umístit na její původní místo,“ uvedl Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje (IPR). V rámci začátku chystané rekonstrukce náměstí, jež se odhaduje za pár týdnů, lze základy sochy umístit například před budovu matematicko-fyzikální fakulty, dříve c. k. Českého zemského vrchního soudu, původně Jezuitského profesního domu. Položení základů o rozměrech osm krát osm metrů by předcházel archeologický výzkum.

Maršál v kopii, či originále

To, že by se na Malou Stranu mohl vrátit originál sochy, je málo pravděpodobné. Šlo by však o levnější variantu. „Alternativu A s návratem originálu jsme po konzultacích odhadli na přibližně 13 milionů korun,“ vysvětlil architekt Jan Bárta, předseda Spolku Radecký. Ten o návrat uměleckého díla usiluje dlouhodobě.
„Umístit zpět originál do veřejného prostoru by bylo z legislativních, ale též „ochranných“ důvodů prakticky nemožné. Socha je zapsaná do sbírky Národního muzea podle zákona 122/2000 Sb., a tedy musí být chráněna a musí být o ni pečováno jako o sbírkový předmět,“ vysvětlil generální ředitel Národního muzea (NM) Michal Lukeš.
Nicméně NM může pomoci při vytvoření kopie. Její pořízení odhadují představitelé Spolku Radecký po konzultacích s experty z několika oborů na zhruba 19 milionů korun. Nezbytné prostředky lze sehnat ve veřejné sbírce, od sponzorů i z příspěvků státu či města.
„Na rozdíl od maršálka Radeckého, tohoto českého pomahače Habsburků, by zde měla stát socha Járy Cimrmana, který Habsburkům nikdy s ničím nepomohl,“ tvrdí v jedné z legendárních her aktéři Divadla Járy Cimrmana. A Radeckého část veřejnosti vnímá obdobně. Bouře emocí se ostatně rozpoutaly také okolo návratu dalšího kultovního monumentu – mariánského sloupu na Staroměstské náměstí.

Usmíření místo konfrontace

„Pojďme se o Radeckém a jeho pomníku bavit věcně,“ vyzývá Jan Bárta a zastánci návratu sochy oponenty. Konfrontaci nechť nahradí usmíření. A nejde jen o uměleckou hodnotu díla. Vždyť například vojáci padlí ve válkách 19. století dosud nemají společný symbolický památník. Sokl sochy tedy lze ozdobit smířlivým nápisem. „Památce všech obětí válek devatenáctého století. Ve smrti smířeni,“ navrhují zastánci návratu sochy.
Radeckého pomník byl odhalen v listopadu 1858, deset měsíců po smrti starého vojáka. Pomník tvořil kamenný podstavec z leštěné žuly, ozdobený čtyřmi bronzovými tabulkami se jmény Radeckého vítězných bitev – Verona, Vicenza, Custozza, Novarra. Maršála Radeckého tvůrci představili jako prostovlasého vojevůdce, rozkročeného na kruhovém vypouklém štítu, s maršálskou holí v pravici a s vítězným praporem z válek o Lombardii. Kruhový štít po způsobu vojáků antického Říma nese sedm představitelů vojsk a národů rakouské monarchie. Výška díla dosáhla takřka sedmi metrů, váha deseti tun.
Radecký, středočeský rodák, sloužil čtyřem císařům. Bojoval proti Turkům i Francouzům. Vytvořil bitevní plán, který vedl k Napoleonově porážce u Lipska. Úspěšně bojoval i v Itálii. Byl znám kladným vztahem k prostým vojákům.

Fakta Pomník Radeckého * Spolek Radecký odhadl cenu spojenou s návratem originálu sochy na 12,994 milionu korun. U kopie se cena předpokládá na 19,094 milionu korun. * Revitalizace Malostranského náměstí by měla vyjít na 73,5 milionu korun. * Slavnostní odhalení pomníku se odehrálo 13. listopadu 1858. Návrh vzešel z dílny bratří Josefa a Emanuela Maxů.


Další socha plná emocí? Praha 1 souhlasí s obnovením pomníku maršála Radeckého

22.07.2020      blesk.cz ~ Strana 0 ~ Rubrika: Praha - zprávy ~ Celková návštěvnost: 947 133

Hlavní město čeká v dalších měsících pravděpodobně další bouřlivá diskuse. Praha 1 totiž přijala usnesení, ve kterém souhlasí s obnovením pomníku maršála Josefa Václava Radeckého z Radče. Socha, jež byla rozebrána v roce 1919, stála na Malostranském náměstí 63 let. Nyní odpočívá v lapidáriu Národního muzea a čeká na svůj návrat.

O návratu pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí se diskutuje už od devadesátých let. Tedy zhruba stejnou dobu, jako se diskutovalo o návratu Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. V poslední dekádě se tento záměr také snaží podpořit Spolek Radecký.

„ Rada Prahy 1 dnes podpořila návrh radního Votočka a radního Richarda Bureše a vyslovila souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí.

Což je první konkrétní výsledek skoro desetileté snahy našeho spolku; podklady k jejich jednání jsme ostatně dodali právě my. Je to první velký krok k tomu, abychom mohli tento pomník opět spatřit na Malostranském náměstí,“ řekl předseda spolku Jan Bárta.

Pokud se postaví, bude to replika

Nyní se jednání přesouvají na pražský magistrát, kde má obnovení pomníku také své zastánce. „ Na magistrátu se bude řešit především nové místo vztyčení pomníku . I když autoři vítězného návrhu s pomníkem ve svých vizualizacích na pomník také pamatují. Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude také proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mohlo být začleněno do této rekonstrukce,“ píše se na oficiální stránce Prahy 1 . V plánu je také jednání s památkáři i anketní průzkum mezi obyvateli Prahy 1 .

Socha je sice v lapidáriu Národního muzea, ale pokud by se měla vrátit na své místo, bude se muset vytvořit odlitek. „Malostranské náměstí je před rekonstrukcí. Se stavbou se počítá hned, jak bude vydáno stavební povolení.

Do té doby není v lidských silách, aby se všechno stihlo připravit.

Pro mě jako občana i architekta je nepředstavitelné, že by se náměstí zadláždilo a za rok či za dva by se vykopávaly základy.

Je tedy třeba, aby magistrát objednal u projektantů vizualizace. Poté se to musí projednat a následně vydat stavební povolení ,“ řekl předseda spolku a architekt Jan Bárta.

O tom, že originál na náměstí zřejmě stát nebude, je přesvědčena i Marie Foltýnová z Národní galerie hl. m. Prahy : „Musí nechat odlít kopii. Originál je v centrální evidenci sbírek a je v majetku Národního muzea.

Pokud by se vracel originál, tak s jeho trvalým umístěním musí souhlasit ministerstvo kultury a převést dílo pod vlastníka pozemku . Trvale osazené dílo ve veřejném prostoru je nemovitost a pozemek je neoddělitelnou součástí nemovitosti,“ napsala na facebooku.

Pomník zmizel po 1. světové válce

Pomník maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze byl odhalen 13. listopadu 1858 jako vůbec první pomník tohoto českého vojevůdce. Po první světové válce sílily snahy o sundání pomníku maršála Radeckého, který stál na Malostranském náměstí přes 60 let. Krátce po 28. říjnu 1918 ho pražští hasiči zahalili plachtou, odstraněn byl až 16. května 1919.

https://www.blesk.cz/clanek/650453/dalsi-socha-plna-emoci-praha-1-souhlasi-s-obnovenim-pomniku-marsala-radeckeho


Radecký míří zpět na piedestal

23.07.2020      Lidové noviny ~ Strana 4 ~ lidovky.cz, čtk ~ Rubrika: Domov ~ Vytištěno: 39 144 ~ Prodáno: 31 468 ~ Země: Česko

PRAHA Po více než sto letech by se na Malostranské náměstí v Praze mohl vrátit pomník maršála Radeckého. Návrh na obnovení sochy významného rakouského vojevůdce a českého šlechtice podpořili radní městské části Prahy 1 . Pomník tam stál mezi lety 1858 a 1919, jeho návrat Praha 1 plánuje zakomponovat do rozsáhlé rekonstrukce náměstí, která má začít už letos.
„Následovat budou jednání s magistrátem, na kterých se bude řešit především nové místo vztyčení pomníku. Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude také proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mohlo být začleněno do této rekonstrukce,“ uvedla městská část.

O obnovení pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče dlouhodobě usiluje město i občanské iniciativy. Nejvíce se o to začalo v roce 2011 zasazovat občanské sdružení Spolek Radecký Praha a před volbami v roce 2018 jeho obnovu slibovala i pražská ODS.

K prvním snahám o návrat sochy se schylovalo už během protektorátu, ale kvůli neúspěchům nacistického Německa byly plány nakonec pozastaveny. Znovu se o něm začalo veřejně debatovat až na přelomu tisíciletí.

Přestože maršál Radecký zemřel před více než 160 lety, jeho postava stále vyvolává rozpory a v diskusích se střetávají odlišné pohledy na jeho úlohu v českých dějinách. I obnova jeho malostranského pomníku je kritiky chápána jako oslava či očista Habsburků.

Na Malostranské náměstí byla Radeckého socha umístěna v roce 1858. Po rozpadu Rakousko-Uherska byl pomník nejprve zakryt a roku 1919 definitivně odstraněn a přesunut do Lapidária Národního muzea na pražském Výstavišti, kde je v poměrně zachovalém stavu ukrytý dodnes.


Další socha, která vyvolává vášně. Pomník maršála Radeckého žádá zpět Praha 1

22.07.2020      echo24.cz ~ Strana 0 ~ Ladislav Šustr ~ Rubrika: Domov, Krátké zprávy, Homepage, Seznam cz ~ Celková návštěvnost: 103 540

Návrat pomníku českého šlechtice, vítěze v Bitvě národů u Lipska, maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, se velkým krokem přiblížil. Socha by se měla znovu vrátit na Malostranské náměstí, s čímž čerstvě souhlasí i Praha 1 . Rada prvního pražského obvodu totiž přijala usnesení, ve kterém si přeje znovuobnovení pomníku, který byl rozebrán v roce 1919.

Budoucnost sochy českého vojevůdce se diskutuje od devadesátých let, tedy shodně jako se záměrem vztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. V poslední dekádě se o to snaží také Spolek Radecký, který za pomník v poslední době lobbuje u politiků, kteří jeho návrat schválili na Radě Prahy 1 . „Radní naší městské části podpořili záměr navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na náměstí, kde stál od roku 1858 do roku 1919,“ uvedl oficiální stránka Praha 1 na svém Facebooku.

Komplikace ale přináší další kroky k návratu sochy. Jednání se totiž přesouvají na pražský magistrát, kde se bude muset vyřešit umístění sochy a musí být také vydáno stavební povolení. Malostranské náměstí, kam se socha má vrátit, je také před plánovanou rekonstrukcí, kde se se základy pomníku počítá.

„Malostranské náměstí je před rekonstrukcí. Se stavbou se počítá hned, jak bude vydáno stavební povolení. Do té doby není v lidských silách, aby se všechno stihlo připravit. Musí se totiž odlévat kopie z originálu, který je nyní v lapidáriu Národního muzea a zejména vyřešit umístění sochy. Pro mě jako občana i architekta je nepředstavitelné, že by se náměstí zadláždilo a za rok či za dva by se vykopávaly základy. Je tedy třeba, aby magistrát objednal u projektantů vizualizace. Poté se to musí projednat a následně vydat stavební povolení,“ řekl pro Echo24 předseda spolku a architekt Jan Bárta.

Podle něj je první krok velmi cenný, i přes řadu záležitostí, které se musí vyřídit. „Ve hře je také finanční účast městské části, ta ale bude projednána v následujících týdnech,“ dodal Bárta.

Na magistrátu je celá řada zastupitelů, kteří si návrat pomníku českého šlechtice přeje. Řadí se mezi ně i náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09), který je sám architektem.

Rozebrání sochy

Pomník maršála Radeckého byl na Malostranském náměstí více než 60 let. Po rozpadu Rakouska-Uherska však sílily hlasy, aby byl pomník vojáka Radeckého odstraněn. Krátce po 28. říjnu 1918 byl pražskými hasiči zahalen bronzový pomník a 16. května 1919 se začalo s jeho demontáží. Podstavec zmizel až v roce 1921.

Odhalení pomníku, který ztvárňoval Radeckého neseného na štítě jeho věrnými vojáky, bylo přitom nebývale slavnostním okamžikem. Dílo sochařů Christiana Rubena a Josefa a Emanuela Maxových, odlité prý z děl ukořistěných nepříteli, odhalil v listopadu 1858, tedy deset měsíců po maršálově úmrtí, sám císař František Josef I. Pomník stál v místě dnešní tramvajové trati a Radecký byl na pomníku vyobrazen s praporem v ruce.

http://echo24.cz/a/SAASc


 Do Prahy se má vrátit další sporný pomník. Radní schválili obnovení sochy Radeckého na Malostranském náměstí

22.07.2020      lidovky.cz ~ Strana 0 ~ Barbora Součková, ČTK ~ Rubrika: Domov ~ Celková návštěvnost: 244 802

Po více než sto letech by se na Malostranské náměstí v Praze mohl vrátit pomník maršála Radeckého. Návrh na obnovení sochy významného rakouského vojevůdce a českého šlechtice v úterý podpořili radní městské části Prahy 1 . Pomník tam stál mezi lety 1858 a 1919, jeho návratPraha 1 plánuje zakomponovat do rozsáhlé rekonstrukce náměstí, která má začít už letos.

„Následovat budou jednání s magistrátem, na kterých se bude řešit především nové místo vztyčení pomníku. Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude také proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mohlo být začleněno do této rekonstrukce,“ uvedla městská část.

O obnovení pomníku maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radčedlouhodobě usiluje město i občanské iniciativy.Nejvíce se pak o jeho znovuvztyčení začalo v roce 2011 zasazovat občanské sdružení Spolek Radecký Praha a před volbami v roce 2018 jeho obnovu slibovala i pražská ODS.

Projekt již podpořila Komise pro kulturu Prahy 1 a následovat mají jednání s magistrátem.

K prvním snahám o obnovení se schylovalo už během protektorátu, ale kvůli neúspěchům Německa byly plány nakonec pozastaveny. Znovu se o něm začalo veřejně debatovat až na přelomu tisíciletí.

Socha Maršála Radeckého na Malostranském náměstí je jedním z nejstarších památníků, který byl jako pocta vojevůdci vztyčen.

Jeho autory byli sochaři bratři Josef a Emanuel Maxovi. Celá socha pak byla z kovu odlitá Jakobem Danielem Burgschmietem a Christophem Lenzem v Norimberku.

Přesto, že maršál Radecký zemřel před více než 160 lety, jeho postava stále vyvolává rozpory a v diskuzích se střetávají odlišné pohledy na Radeckého úlohu v českých dějinách. I obnova jeho malostranského pomníku byla kritiky chápána jako oslava či očista Habsburků a i z těchto důvodů debaty o jeho opětovném vztyčení probíhají dodnes.

Rakouský maršál Jan Radecký z Radče byl český šlechtic a je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Maršálův pomník od profesora Christiana Rubena a sochařů Josefa a Emanuela Maxových byl na Malostranském náměstí odhalen v roce 1858. Stál zde až do roku 1919, kdy byl rozebrán a uložen do Lapidária. Později byl odstraněn i podstavec. Pomník byl původně situován v jihovýchodní části Malostranského náměstí, které však tehdy vypadalo výrazně jinak než dnes.

Opětovné vztyčení maršálovy sochy je obdobné, jako nedávný návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Ohledně jeho obnovy se v Praze vedly léta spory a zastupitelstvo hlavního města návrhy na jeho obnovení dokonce několikrát zamítlo.

https://www.lidovky.cz/domov/na-malostranske-namesti-se-ma-po-100-letech-vratit-socha-marsala-radeckeho-navrh-podporili-i-prazsti.A200722_135104_ln_domov_ele


Radnice Prahy 1 chce vrátit sochu maršála Radeckého na Malostranské náměstí

22.07.2020      cnn.iprima.cz ~ Strana 0 ~ FTV Prima

Socha maršála Radeckého na dobové pohlednici. Vlevo mohutný Grömlingovský palác, též dům U kamenného stolu, čp. 5, zasahující šikmo do náměstí. V roce 1874 zde byla v přízemí otevřena kavárna Café Radetzky, přejmenovaná později na Malostranskou.

Vedení Prahy 1 bude na magistrátu prosazovat, aby se na Malostranské náměstí při plánované rekonstrukci vrátila jezdecká socha maršála Radeckého, která tam stála mezi lety 1858 a 1919. Podle tamní radnice by při plánované rekonstrukci náměstí mohly být připravené základy pomníku.

Podle radnice by se vztyčení pomníku mělo stát součástí dlouho plánované rekonstrukce náměstí, které zřejmě začne koncem letošního nebo začátkem příštího roku. „Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mohlo být začleněno do této rekonstrukce,“ uvedla městská část s tím, že nyní chce jednat s magistrátem o místě vztyčení pomníku.

Jeden z nejlepších vojevůdců 19. století

O návrat sochy už roky usiluje Spolek Radecký Praha. Navrhuje umístit na náměstí kopii sousoší vytvořenou podle originálu, který se nachází v Lapidáriu Národního muzea. Originál šestimetrového žulového podstavce ovšem už neexistuje. Na svůj plán spolek uspořádal veřejnou sbírku, podle webových stránek získal téměř 240 tisíc korun.

Rekonstrukce malostranského náměstí se uskuteční podle návrhu, který v roce 2014 uspěl v architektonické soutěži. Na prostranství bude umístěna nová kašna, lavičky a další mobiliář a budou vysázeny stromy. Projekt se podle magistrátu snaží co nejvíce zachovat historickou podobu včetně původních lamp, dlažeb, morového sloupu i ruční pumpy.

Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček už dříve uvedl, že by mu opětovná instalace sochy Radeckého nevadila. „Na tom by musela být nalezena shoda, ale osobně by mi to nevadilo. Historik architektury Rostislav Švácha často označuje tento pomník za jednu z nejkrásnějších soch, která kdy v Praze stála, tedy z ryze estetického hlediska by mohla být přínosná,“ řekl webu iDnes.cz

Rakouský maršál Jan Radecký z Radče byl český šlechtic a je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Maršálův pomník od profesora Christiana Rubena a sochařů Josefa a Emanuela Maxových byl na Malostranském náměstí odhalen v roce 1858. Stál zde až do roku 1919, kdy byl rozebrán a uložen do Lapidária. Později byl odstraněn i podstavec. Pomník byl původně situován v jihovýchodní části Malostranského náměstí, které však tehdy vypadalo výrazně jinak než dnes.

https://cnn.iprima.cz/radnice-prahy-1-chce-vratit-sochu-marsala-radeckeho-na-malostranske-namesti-6423


Praha 1 chce návrat sochy Radeckého na Malostranské náměstí

22.07.2020      seznamzpravy.cz ~ Strana 0 ~ ČTK ~ Rubrika: Praha ~ Celková návštěvnost: 1 113 436

Vedení Prahy 1 bude na magistrátu prosazovat, aby se na Malostranské náměstí při plánované rekonstrukci vrátila jezdecká socha maršála Radeckého, která tam stála mezi lety 1858 a 1919.

Radnice to uvedla na facebooku s odkazem na úterní rozhodnutí radních městské části . První práce na dlouho plánované rekonstrukci náměstí by mohly začít koncem letošního roku.

„Následovat budou jednání s magistrátem, na kterých se bude řešit především nové místo vztyčení pomníku. Před celkovou rekonstrukcí Malostranského náměstí bude také proveden archeologický průzkum a připraví se základy, aby vztyčení pomníku mohlo být začleněno do této rekonstrukce,“ uvedla městská část .

O návrat pomníku roky usiluje Spolek Radecký Praha . Navrhuje umístit na náměstí kopii sousoší a podstavce, vytvořenou podle originálu, který se nachází v Lapidáriu Národního muzea. Na plán uspořádal veřejnou sbírku, podle webových stránek spolku do ní lidé dosud přispěli přes 239.000 korun.

Na náměstí by měla koncem letošního nebo začátkem příštího roku začít dlouho plánovaná rekonstrukce podle návrhu, který v roce 2014 uspěl v architektonické soutěži. Na prostranství bude umístěna nová kašna, lavičky a další mobiliář a budou vysázeny stromy. Projekt se podle magistrátu snaží co nejvíce zachovat historickou podobu včetně původních lamp, dlažeb, morového sloupu i ruční pumpy.

Rakouský maršál Jan Radecký z Radče byl český šlechtic a je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století. Maršálův pomník od profesora Christiana Rubena a sochařů Josefa a Emanuela Maxových byl na Malostranském náměstí odhalen v roce 1858. Stál zde až do roku 1919, kdy byl rozebrán a uložen do Lapidária. Později byl odstraněn i podstavec. Pomník byl původně situován v jihovýchodní části Malostranského náměstí, které však tehdy vypadalo výrazně jinak než dnes.

O obnově či odstraňování soch se v Praze v posledních letech vedly ostré diskuse, v poslední době hlavně v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva Prahou 6 nebo naopak s navrácením imitace Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí, kde originál v roce 1918 strhl dav.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/praha-1-chce-navrat-sochy-radeckeho-na-malostranske-namesti-113298