S bolestí oznamujeme, že v sobotu 1. srpna nás všechny navždy opustil náš velký kamarád JUDr. Vladimír Svoboda.

Vladimír patřil k nejobětavějším přátelům, bez jeho vitality a aktivity si nedovedu představit poslední léta práce Spolku Radecký. Velmi mnoho vykonal i pro Evropský Řád sv. Jiří  Domu Habsbursko-Lotrinského, jehož byl rytířem. Byl neúnavným propagátorem moderního monarchismu, hodně pomáhal i jako příznivec Koruny české. Byl dobrým křesťanem, z přesvědčení pomáhal  obětavě i v zápase o Mariánský sloup v Praze; jeho zaujetí pro obnovu památky maršála Radeckého bylo příkladem mnoha ostatním spolupracovníkům v Radě Spolku Radecký. A zejména - byl vzorem člověka absolutně spolehlivého, vždy dochvilného a plnícího všechny dané sliby a současně plného smyslu pro humor.

Milý Vladimíre, budeš mi i všem ostatním kamarádům moc chybět.

R.I.P.

Hodně smutný Jan E. Bárta

vladimir svoboda