Spolek Radecký Praha si dovoluje  požádat Vás o podpis petice za obnovu pomníku Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranském náměstí.

Petice vzešla z iniciativy občanských spolků Malé Strany; Spolek Radecký si toho váží a považuje za důležité ji podpořit.
Uskutečnění návratu tohoto nádherného sochařského díla poloviny 19. století do veřejného prostoru nyní záleží na rozhodnutí municipálních politiků – pražského Magistrátu. Projevem své podpory se jim snažíme rozhodování ulehčit.

Městská část Praha 1 již usnesením Rady návrat pomníku schválila.

Dovolujeme si vyzvat Vás, naše členy a podporovatele, členy klubů vojenské historie a další příznivce, milovníky českých dějin 19.století, k podpisu této petice a požádat Vás současně o její další rozšíření.

https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Petici na papírové petiční archy již podepsaly desítky signatářů. Ty prosím, aby svůj podpis v elektronické formě již nepřipojovali – zdvojení podpisů by znevěrohodnilo naše úsilí.

Připomínáme také veřejnou sbírku pro obnovu pomníku.