V pražské příloze deníku MF DNES vyšel krátký článek věnovaný uvažované obnově pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Navzdory lehce zavádějícímu titulku „Radecký se zatím nevrátí“ však nezpravuje o žádném zásadním negativním zvratu v jednáních o návratu pomníku, pouze informuje o tom, že od červencového kladného usnesení rady městské části Praha 1 zatím oficiálně nedošlo k pokroku ve schválení obnovy pomníku na úrovni magistrátu.

Článek cituje náměstka primátora Petra Hlaváčka, který návrat sochy maršála Radeckého neodmítá, ale zatím se o tom podle něj nejednalo a jde o úkol v delším časovém období. Naopak předseda našeho spolku Jan Bárta pro deník uvádí, že „obnova Malostranského náměstí a návrat sochy jsou dvě spojené nádoby. Doufám, že se nám obojí podaří spojit.“ Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy pak říká, že technicky návrat sochy není problém, ale nelze ji umístit na její původní místo. Zajímavé je také přiblížení technického provedení soklu obnoveného pomníku podle dokumentace vypracované Václavem Jandáčkem, převzaté ze souboru základních informací k obnově pomníku sestaveného naším spolkem v roce 2019.

V článku je ale ještě jedna věc zavádějící; zmiňuje petici občanských spolků Malé Strany za návrat sousoší maršála Radeckého, ale chybně uvádí, že ji podepsaly desítky lidí; ve skutečnosti má petice k dnešnímu dni již přes 600 podpisů. Pokud jste petici ještě nepodepsali, můžete tak učinit elektronickou formou na adrese https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho