Zítra, tedy 5.ledna 2021, vzpomeňme jedné z nejvýznamnějších osobností devatenáctého století, českého šlechtice a rakouského maršála Josefa Václava Radeckého z Radče, spoluvítěze nad Napoleonem.

Je tomu 163 let, kdy zemřel v královském paláci v Miláně a  s nejvyššími poctami pak byl pohřben v hrobce na Heldenbergu (Klein Wetzdorf) u Vídně. Jeho památka nebudiž zapomenuta.