Emanuel Max   Zdroj: Wikipedie

Dne 22.února 2021 si připomeneme 120 let od smrti velkého sochaře romantismu Emanuela Maxe ( 19.10.1810 – 22. 2. 1901).

Emanuel se narodil ve Sloupu v Čechách (Bürgstein), v kamenické a řezbářské rodině. Studoval na pražské akademii malbu a zároveň sochařství na Akademii ve Vídni .

Po studiích působil převážně v Čechách. Byl uznávaným reprezentantem vrcholného romantického sochařství. Jako projev uznání své tvorby byl Emanuel Max dekorován dvěma významnými řády monarchie – byl rytířem Řádu Františka Josefa I. (1858) a Řádu železné koruny (1875). Za své zásluhy o výtvarné umění byl císařem nobilitován s predikátem von Wachstein (na fotografii s miniaturami řádů).

Spolu se svým bratrem Josefem (16.1.1804 – 18.6.1855) vytvořil jedno z nejvýznamnějších memoriálních sochařských děl Evropy své doby, pomník Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče na pražském Malostranském náměstí. Práce na pomníku byly zahájeny v roce 1853, pomník pak byl odhalen císařem a králem Františkem Josefem I. dne 13. listopadu 1858.

Emanuel Max je pohřben na III.oddělení Olšanských hřbitovů společně se svým bratrem Josefem a příbuznými –Liebich- své ženy. Autorem náhrobku je Emanuelův bratr Josef.

Spolek Radecký uctil památku Emanuela Maxe pamětními stuhami v místě jeho posledního odpočinku dne 15. února 2021

image2 image3