V  úterý 9. 2. 2021 jsem interpeloval pana starostu Prahy 1 ing. P. Hejmu s dotazem, jak pokročilo jednání Prahy 1 s magistrátem hl.m. Prahy ve věci příprav na návrat pomníku Radeckého. K jednání s vedením města byl pan starosta pověřen usnesením Rady Prahy 1 z července 2020.

Reakcí na interpelaci byl příslib písemné odpovědi a pozvání k osobnímu jednání...

Budeme trvale sledovat.

Ing. arch. Jan E. Bárta