Socha polního maršála Josefa Václava Radeckého (1766-1858) byla v úterý 7. září 2021 postavena v parku Tivoli v Lublani, hlavním městě Slovinska, na stejném místě před palácem Tivoli, odkud byla v roce 1918 odstraněna.

Český šlechtic Radecký se oženil s Franziskou, hraběnkou Strassoldo-Grafenbergh, který pocházela z města Tržič v dnešním severozápadním Slovinsku, a příležitostně tam bydlel v letech 1807–1819. V roce 1852 obdržel od rakouského císaře panství Tivoli u Lublaně. Zrekonstruoval ho, vysadil park a otevřel ho veřejnosti (dnes se jedná o největší park Lublaně).

Radeckého první socha, busta, byla v Lublani s velkou slávou postavena v roce 1860,dva roky po jeho smrti, a umístěna na čestném místě v dnešním parku Zvezda v samém centru města (zatímco pražský pomník byl odhalen už několik měsíců po jeho smrti, v listopadu 1858).

V roce 1880 pak následovala Radeckého socha v životní velikosti před zámkem Tivoli. Obě dvě sochy byly však v roce 1918 odstraněny slovinskými nacionalisty, jakožto symboly zaniklé rakousko-uherská říše.

V roce 2015 se město Lublaň, na základě návrhu Ústavu na ochranu kulturního dědictví, rozhodlo znovu postavit v parku Tivoli kopii původní sochy, která je uložena v Městském muzeu.

O rozhodnutí města se vedla živá debata, ve které zaznívaly hlasy pro i proti, ale nakonec město svůj plán realizovalo, roku 2020 začala práce na zhotovení kopie a nyní se socha vrátila na své místo.

1 2 3