Článek o aktuální situaci okolo chystané rekonstrukce Malostranského náměstí a možného návratu pomníku maršála Radeckého vyšel na webu Echo24.cz.

Dlouho odkládaná proměna Malostranského náměstí v Praze má začít letos na jaře. Vedení hlavního města chce náměstí předláždit a z jeho horní části odstranit parkoviště, místo něj přibudou lavičky a stromy. S návratem sochy maršála Radeckého na původní místo ale projekt nepočítá. Město původně na rekonstrukci kalkulovalo s celkovou částkou kolem 90 milionů, za stavební práce ale nakonec zaplatí skoro 150 milionů korun. Růst nákladů má podle magistrátu souviset s vyššími náklady na archeologický průzkum a situací na trhu práce.

(...)

Již léta se v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí náměstí vedou debaty také o vrácení sochy maršála Radeckého z Radče na původní místo. V dolní části náměstí, kde do roku 1919 stál skoro sedmimetrový monument slavného rakousko-uherského vojevůdce, je dnes tramvajový ostrůvek. Socha byla demontována krátce po vzniku Československa během vlny protirakouských bouří a odvezena do Lapidária Národního muzea. Radeckého socha byla zbudována na náměstí na počest jeho vítězství v bitvě u Novary, díky které tehdejší monarchie uhájila své pozice v severní Itálii. Architektonický návrh však s vrácením sochy, o němž se mluví přes 20 let, nepočítá. Investor, tedy magistrát, si to podle architektů nepřál.

Jedním z mnoha zastánců návratu pomníku je i starosta Prahy 1 Petr Hejma. „Po jednáních s panem náměstkem Hlaváčkem (náměstek primátora pro oblast územního rozvoje – pozn. red.) a po našich připomínkách, věřím, že revitalizace Malostranského náměstí proběhne tak, aby technicky do budoucna umožnila návrat pomníku maršála Radeckého,“ říká.

O návrat pomníku usilují dlouhou dobu i členové Spolku Radecký Praha. Podle nich se dá chápat, že po konci 1. světové byla v nově vzniklém Československu silně protirakouská nálada, což vedlo i k odstranění pomníku, upozorňují však, že dílo je součástí našeho kulturního dědictví. „Šlo o první novodobý pražský pomník, který nebyl věnován panovníkovi nebo členovi vládnoucí dynastie,“ říkají členové spolku. „Svým měřítkem, definitivně určeným pro vybrané místo na Malostranském náměstí, tvořil dokonalou urbanistickou dominantu náměstí. Byl obrácen směrem jižním, hleděl na tzv. Královskou cestu, hlavní komunikaci ze Starého Města na Pražský hrad. Jak bylo napsáno, v tomto smyslu byl posledním sochařským dílem galerie soch na Karlově mostě,“ vyjmenovávají další důvod, proč by se měl na své místo vrátit.

Přečtěte si celý článek na webu Echo24.cz