Ve středu 21. září tohoto roku od 17:00 hodin uspořádáme setkání členů spolku a podporovatelů myšlenky obnovy Radeckého pomníku.

Hodláme se připomenout před komunálními volbami a pražským kandidátům chceme dát možnost zaujmout aktivní stanovisko; bude především na nich, nově zvolených, zda a kdy bude pomník opět na Malostranském náměstí stát. Doufáme, že mnozí politici mezi nás přijdou, jako to bylo v loňském roce 13. listopadu. Prosím o hojnou účast, jež určitě významně přispěje k prosazení našeho cíle – obnovy pomníku.

Poznamenejte si prosím v předstihu termín shromáždění a počítejte s účastí.

V té souvislosti rádi informujeme, že volební program koalice SPOLU pro komunální volby v Praze v kapitole kultura obsahuje závazek obnovení pomníku maršála Radeckého. Viz zde: https://spoluproprahu22.cz/program/prazskou-kulturu-pamatkovou-peci