16.-19. 10. si připomínáme 209. výročí bitvy u Lipska, tzv. Bitvy národů, jež zastavila Napoleonovo dobývání Evropy.

"Srážkami dílčími ho ustavičně musíme znavovati, každý prostředek podpůrný mu odepříti, jeho posily pokaždé rozprášiti." Taková byla strategie Josefa Václava Radeckého, náčelníka generálního štábu spojeneckého vojska pod velením Karla ze Schwarzenbergu. Osvědčila se a přispěla k Napoleonově porážce. I tuto jeho válečnou zásluhu a statečnost vojáků připomínal pomník Radeckého v Praze.