V časopise 100+1 vyšel článek o Josefu Václavu Radeckém od historika Jiřího Pernese, věnovaný jeho životu a mimo jiné také vztahu toho, co znamenalo být Čechem a být Rakušanem:

Kult maršála Václava Radeckého z Radče se pěstoval jako jeden ze symbolů šťastného soužití národů podunajské monarchie. Jméno oblíbeného maršála bylo s habsburskou říší natolik spojeno, že se po jejím rozpadu začaly ozývat hlasy, podle kterých vlastně vůbec nebyl Čechem, ale Rakušanem.

(...) Je nesporné, že populární maršál ve svém životě spojoval češství i rakušanství. Těžko dnes samozřejmě dokážeme odpovědět na otázku, čím se cítil být více, zda Čechem nebo Rakušanem, když habsburským panovníkům věrně a oddaně sloužil po většinu svého dlouhého života. Musíme ovšem vzít v úvahu, že tehdy se obě skutečnosti nevylučovaly. Neexistoval žádný důvod, proč by se příslušník českého národa neměl pokládat za dobrého Rakušana, a proč by se uvědomělý rakouský občan nemohl cítit dobrým Čechem.

Celý článek si můžete přečíst zde.