Vážení členové a podporovatelé Spolku Radecký,

z pověření našeho pana předsedy jsem se ujal úkolu zpravit vás o posledním vývoji na poli obnovy sochy maršála Radeckého na Malostranské náměstí.

V posledních týdnech proběhla celá řada jednání s politiky, ale také s relevantními magistrátními úředníky, které, zdá se, posouvají záměr obnovy pomníku k realizaci.

Mimo jiné jsme se sešli na jednání s radním hl. m. Prahy pro kulturu, panem Dr. Jiřím Pospíšilem, který obnovu pomníku má ve své politické gesci. S panem předsedou Bártou jsme se na jednání ujistili, že nezůstalo jen u předvolebních prohlášení, ale že probíhají politická i „technická“ jednání směřující k postavení pomníku, a to v souladu s naší studií umístění, kterou náš spolek nechal v minulém roce vypracovat v ateliéru Hájek. Znovu se nám potvrzuje, jak dobrou investicí tato studie byla.

Podporu jsme také našli na radnici městské části Prahy 1, kde současná koalice s paní starostkou Terezií Radoměřskou záměr obnovy pomníku podporují, což je velice příznivá konstelace, kdy jak magistrát, tak první pražský obvod jsou na naší straně. Dále oslovujeme další relevantní síly na pražském magistrátu, včetně opozičních klubů, aby nadcházející hlasování o navrácení pomníku maršála bylo co možná nejvíce konsensuální.

Vedle politické podpory prošlapáváme cestu i v „úřednické“ části magistrátu, která ve výsledku bude mít samotnou realizaci obnovy na starosti, včetně povolovacích řízení. Z těchto jednání jsme si odnesli konkrétní úkoly, které jsou pro náš spolek dosažitelné, jako například přípravu projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. Díky letité odborné přípravě našeho spolku, máme k dispozici celou řadu technických podkladů, které je možné v této fázi využít. Naše podklady jsme nabídli k využití pro další postup.

Nejbližší úkoly, které bychom do léta chtěli stihnout je schůzka s Ateliérem Hájek s cílem zpracování potřebné další projektové dokumentace. Dále pak pokračujeme v jednotlivých jednáních se zastupiteli hl. m. Prahy a samozřejmě se zabýváme i plánem našeho spolkového podzimního setkání.

Má osobní zkušenost je, že Spolek Radecký je respektovaný nositel myšlenky, který spíše sjednocuje veřejnost. Jsme si ale vědomi skutečnosti, že je celá řada odpůrců pomníku, většinou z ideologických hledisek. V tomto ohledu bych vás spolu s radou spolku rád požádal o zvážení vašeho zapojení při obhajobě našeho společného záměru. Reakcí na zprávy o postupu přípravy obnovení pomníku jsou také negativní až nenávistné komentáře. Pomozme společně tento trend zvrátit; každé vaše podpůrné stanovisko, zveřejněné kdekoli na internetu či v tisku je právě v této době mimořádně významné, může oslabit negativní vlivy odpůrců. Alespoň základním přehledem, kde se co píše jsou stále aktuální spolkové stránky www.radecky.org.

Vstupujeme do velice intenzivní, ale také nadějeplné fáze. Cítíme podporu pro naplnění našeho spolkového záměru a opatrně vyhlížíme podzim, kdy by mohlo padnout politické rozhodnutí hlasováním zastupitelstva hl. m. Prahy o navrácení pomníku. Věřím, že spojenými silami se maršál na „své“ náměstí vrátí.

Srdečně

Michael Heres