O víkendu 11.-13. srpna proběl v Praze kulturní program pod názvem Napoleonský den na Vyšehradě. Tématem a inspirací bylo 254. výročí narození Napoleona Bonaparta (15. srpna 1769) a 210. výročí pražského mírového kongresu na přelomu července a srpna 1813.

Jedním z témat, která byla v rámci programu veřejnosti představena, byla i osobnost Josefa Václava Radeckého a jeho historická role jakožto strůjce vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska, která následovala jen o pár měsíců po pražském mírovém kongresu (16.–19. října 1813).

Přečtěte si více na webu Austerlitz.org