Dne 20. listopadu krátce po svých devadesáti čtyřletých narozeninách zemřel po krátké nemoci náš velký přítel a podporovatel myšlenky obnovení pomníku maršála Radeckého pan hrabě Hugo Mensdorff–Pouilly.

Jeho rod, jak pan hrabě vyprávěl, pocházel z francouzské šlechty, podporoval koncem 18. století legitimní monarchii a byl nakonec donucen opustit Francii. Podle vyprávění pak přijal další jméno Mensdorff, podle vesnice kdesi v Lucembursku.

Do poslední chvíle byl pan hrabě mimořádně aktivní a zajímal se o všechny novinky, jež jsme mu přinášeli. Bude nám všem moc chybět.

Nechť odpočívá v pokoji.