Ve dnech 22. a 23. října 2015 se koná na výstavišti v Holešovicích výstava PAMÁTKY 2015, které se již počtvrté náš spolek zúčastní. Na našem stánku bude možno osobně pohovořit se členy spolku, dozvědět se maximum informací o maší spolkové činnosti, o pomníku Radeckého i o osobě maršálově. Rovněž bude možno zde podat přihlášku do spolku či zaplatit členský příspěvek.

První den výstavy, tedy ve čtvrtek 22. 10.,  se na stánku uskuteční členská schůze spolku. Jakmile budou distribuovány čestné vstupenky, budou členům a zájemcům obratem zaslány.