Náš vzácný patron a podporovatel, pan PhDr. Milan Novák z Brandýsa nad Labem, byl dne 28. září tohoto roku, na svátek sv. Václava knížete, dekorován komandérským stupněm Papežského Řádu sv. Řehoře Velikého. PhDr. Milan Novák byl povýšen Svatým otcem, dekoraci slavnostně předával Jeho Eminence Dominik, kardinál a primas český.

Vážený pane doktore, srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další záslužné práci.

Za Spolek Radecký Praha ing. arch. Jan Bárta, předseda.

Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého (italsky: L'Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno (Ordine di S. Gregorio Magno)) je jeden z pěti řádů, které jsou udělovány přímo Svatým stolcem. Řád ustavil roku 1831 papež Řehoř XVI. Řád je udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“. Členové řádu mají právo vjet v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu (toto právo již dlouhou dobu nikdo z rytířů ani dam řádu nevyužil). Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994 mohou řád obdržet také ženy. Švýcarská garda je povinna řádovým rytířům salutovat.

Heslem řádu je Pro Deo et Principe (Pro Boha a vládce).

 img4988 img5011 dsc1807

Fotografie převzaty ze stránky Člověk a víra (autoři: Martina Řehořová, Jakub Šerých)