Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjádřila podporu snažení našeho spolku. Tradiční Pochod za monarchii Koruny České dne 28. října 2015 byl ukončen na Malostranském náměstí manifestací za obnovu pomníku maršála Radeckého. Předseda Spolku Radecký Praha tam seznámil přítomné se stavem příprav, směřujícím k navrácení pomníku na jeho původní místo na Malostranském náměstí.

Fotogalerie z akce

 

1 2 3 Barta SGA